SIA „PADTEX Insulation”, dibināts 2003.gadā un ir mūsdienīgs, uz attīstību vērsts uzņēmums, kas nodarbojas ar augstas kvalitātes un standartiem atbilstošu skaņas, siltumizolācijas izstrādājumu un ugunsdrošības produktu ražošanu.

 

 

Galvenokārt šiem produktiem tiek izmantoti dažādi stikla šķiedras audumi vai filci ar augstu termoizturību (līdz pat 1200°C). Uzņēmums specializējas uz nišu produktiem, tādēļ ikviens no tiem ir individuāli izstrādāts, pieejams dažādos izmēros un ar dažādu apdruku, atbilstoši klienta vēlmēm un tehniskajām prasībām.

 

 

Uzņēmuma vērtības atspoguļo mūsu attieksmi pret ikdienas darba pienākumiem un pret uzņēmumu kopumā. Uzņēmuma vērtības ir rīcības orientieri, pilnveidojot attiecības ar klientiem, sadarbības partneriem un kolēģiem, kā arī organizējot ikdienas darbu.

 

Pastāvīgi un sistematiski pilnveidojam kvalitātes procesus uzņēmumā, tādējādi nodrošinot efektīvu procesu vadību un resursu izmantošanu.

 

 

Uzņēmums tiecas pēc augstākās kvalitātes it visā ko dara. Uzticība kvalitātei, iedvesmo mūs uzlabot savu darbu arī turpmāk. „Padtex Insulation”  būtiskas ir inovācijas (jaunu iekārtu un jaunāko tehnoloģiju pielietošana ikdienas darbā), kas nepārtraukti attīsta uzņēmumu un nodrošina uzņēmuma konkurētspēju un spēju realizēt klientu pieaugošās vēlmes.

 

 

Uzņēmuma veiksmes un labi padarītā darba pamatā ir enerģiski, profesionāli un savstarpēji draudzīgi darbinieki, kas atbilstoši darbam, pielietot savas zināšanas un par prioritāti izvirzi rūpīgu darbu. Darbinieku profesionalitāti nodrošina arī regulāras apmācības uzņēmumā un kvalifikācijas paaugstināšana Latvijā un ārpus tās.

 

SIA „PADTEX INSULATION” MISIJA:

Apmierināts klients – SIA „Padtex Insulation” izaugsmes un attīstības pamats!

 

SIA „PADTEX INSULATION” VĪZIJA:

Kļūt par starptautiski atpazīstamu un konkurētspējīgu uzņēmumu, kas nodarbojas ar kvalitatīvu stikla šķiedras izstrādājumu, produktu ražošanu.

 

2016.gada 11.jūlijā, SIA „Padtex Insulation” ieguvis Bureau Veritas Latvia SIA apliecinātu sertifikātu par uzņēmuma darbību atbilstoši ISO 9001:2015 priekšrakstiem, sertikātu iespējams apskatīt šeit

 

„Padtex Insulation” SIA kvalitātes, vides,  energo pārvaldības, cilvēkresursu un darba drošības politika:

Uzņēmums atbalsta dabai draudzīgu ražošanas procesu ievērošanu, efektīvu resursu izmantošanu, drošu un augošu uzņēmuma darba vidi. Izvērtējam ikvienu pieņemto lēmumu un to ietekmi uz darba drošību, vidi un energoefektivitāti, izvēloties videi un darbinieku drošībai draudzīgākos risinājumus (t.sk. iekārtu iegādes jautājumos)

Pastāvīgi rūpējamies par drošu darba vidi un veselībai nekaitīgu apstākļu radīšanu saviem darbiniekiem un uznēmuma apmeklētājiem.  Izglītojam darbiniekus par rīcībām ārkārtas situācijās, apmācot tos drošai un energoefektīvai iekārtu ekspluatācijai, tā veicinot taupīgu attieksmi pret dabas un energoresursiem.